KEFALET SİGORTAS

Kefalet Sigortası Nedir?

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Quick Sigorta Türkiye’de ilk defa Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Kefalet Senetlerini düzenlemeye başladı.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Quick Sigorta’nın pazara sunduğu Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır.

Quick Sigorta'danKefalet Senedi Nasıl Alınır?

  • Teminat senedi almak isteyen şirket, Quick Sigorta Yetkili Acentesi üzerinden ve/veya aşağıdaki formu doldurarak ya da kefalet@quicksigorta.com adresine email göndererek başvuracak.
  • Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket başta, hesap özetleri, bilanço vb olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları ilgili linke yükleyecek ya da mail adresine iletecek.
  • Finansal incelemelerden sonra Quick Sigorta varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenleyecek.
  • Quick Sigorta talebi onayladıktan sonra, lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenleyecek.
  • Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, lehdarın talebi üzerine Quick Sigorta devreye girecek.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ